> vacature. voorganger

Vacature

De Doopsgezinde Gemeente(DG) Zutphen

zoekt een: predikant (m/v) 0.25 fte
 
 
Voortzetten | Vernieuwen | Verbinden
 
Deze drie V’s geven het beste weer wat de Doopsgezinde Gemeente(DG) Zutphen beoogt.
Wij streven ernaar de DG Zutphen voort te zetten en door te gaan in een tijdsgewricht met nieuwe uitdagingen.
Pastoraal werk heeft hierin een voorname plek; de zondagsdienst is de spil van ons gemeentezijn. Tijden en gewoonten veranderen.
Voor de DG Zutphen die vitaal en toekomstbestendig is zullen wij open moeten staan voor vernieuwingen.
De formatieplaats is 25% (gelijk met 10 uur) van een fulltime predikantsplaats.
De aanstelling vindt in eerste instantie voor een jaar plaats, waarna deze met wederzijds welbevinden wordt gecontinueerd voor onbepaalde tijd.
De richtlijnen van de ADS/IDGP worden hierin gevolgd.
 
De profielschets van zowel de predikant als van de DG Zutphen zijn te zien op: www.dgzutphen.doopsgezind.nl
 
 
Wilt u meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Carin Dassel,
telefoon: 06- 12 76 92 56, voorzitter kerkenraad en lid beroepingscommissie.
 
Wij nodigen u van harte uit te reageren op deze vacature.
Uw motivatie met CV ziet de beroepingscommissie graag vóór 7 januari 2022 tegemoet via info@dgzutphendoopsgezind.nl t.a.v. beroepingscommissie DG Zutphen

Zutphen, november 2021
 
 
 
 
 
Doopsgezinde Gemeente Zutphen (DG Zutphen)

Profielschets
 
Wij zijn een kleine enthousiaste gemeente met ruimte voor verschillende activiteiten en verschillende ideeën. De DG Zutphen telt 36 leden en 11 vrienden/belangstellenden, het ledenbestand vergrijst. Wij kennen een bijbelkring en een zusterkring, een liturgiecommissie, die optreedt als klankbord voor de predikant, en er is een diaconiecommissie.
De kerkenraad bestaat momenteel uit 4 personen.
Ons gemeenteblad (Het Venster) verschijnt 6x per jaar.
Om binding te versterken organiseren wij een paar keer per jaar een Mennomaaltijd en jaarlijks een buitenzondag als startzondag. Daarnaast kennen wij wijkcontactpersonen.
 
De gemeente heeft een eigen kerkgebouw dat soms gebruikt wordt door ‘derden’.
 
We komen 2x per maand samen in de zondagsviering zowel voor een boeiende preek als ook voor de koffie na de dienst met tijd voor ontmoeting. Hierbij gaat onze eigen predikant voor (12x per jaar) afgewisseld met gastpredikanten. We hebben een goede, enthousiaste organist.
Zo uniek als elk mens is, zo eigen zijn de gedachten van elk gemeentelid. Sommigen hechten aan een preek die uitnodigt tot overdenken in de rustige uren na de zondagochtend of een preek die een gesprek uitlokt tijdens de koffie na de dienst. Het hoeft niet een academisch doorwrochte preek te zijn. Anderen houden van een andere aanpak, een andere opbouw van de liturgie en een prikkelende nieuwe insteek die oproept tot actie voorbij de zondag.
 
De barricaden op om de wereld te verbeteren is niet meer aan de orde. Wel willen we zichtbaar en relevant blijven binnen de burgerlijke gemeente en ook andere kerkgenootschappen in de stad. Ook hebben we één gezamenlijke dienst met andere Doopsgezinde Gemeenten (denk hierbij aan Arnhem).
Eén keer per jaar hebben we de startdag, waar het jaarthema een begin krijgt(veelal wordt de ADS hierin gevolgd) en we naast de dienst nog een aantal andere activiteiten hebben, veelal muzikaal van aard.
We zijn gericht op toepassing van onze waarden en normen op maatschappelijke en culturele onderwerpen en actief in het maken van verbindingen tussen kerk en samenleving. Concrete voorbeelden vanuit de diaconie zijn o.a. de steun voor Syrische asielzoekers; project Suriname; de Voedselbank en Duurzame Ontwikkeling.
 
De gemeente kan wel een opbouwwerker gebruiken om toch weer nieuwe leden te mobiliseren en oude leden te activeren.
Er is een aantal vrijwilligers aan de slag waaronder de wijkhoofden. Deze vrijwilligers zijn grotendeels  zelfstandig; ze willen wel graag gefaciliteerd en moreel ondersteund worden.
 
Voortzetten - Vernieuwen - Verbinden
Deze 3 V’s geven wellicht het beste weer wat de DG Zutphen beoogt.
Wij streven ernaar de Doopsgezinde Gemeente Zutphen voort te zetten, door te gaan in een tijdsgewricht met nieuwe uitdagingen. Pastoraal werk krijgt een grote plaats. De zondagsdienst is de spil van ons gemeentezijn.
Tijden en gewoontes veranderen; voor een vitale DG Zutphen en daarmee toekomst bestendig, zullen wij open moeten staan voor vernieuwingen (niet koste wat het kost).
 
Zutphen, november 2021
 


DG Zutphen Vacature

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zutphen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl