> diaconie

De Diaconie

 
 

De leden van de Diaconie zijn:           

zr.H.Dassel van der Sluijs voorzitter
br.J.Nab secretaris
zr. E.Nab-Groot Bleumink penningmeester
br. H. Dassel   lid
br. H.C.Wormeester  lid
vacant  adviseur

Als aanspreekpunt fungeren de voorzitter of de secretaris.

De hulpverlening aan mensen binnen en buiten onze gemeente staat centraal. Deze hulp kan van financiële,persoonlijke of maatschappelijke aard zijn, maar mag onze draagkracht niet te boven gaan.Enige zaken die onder de paraplu van de diaconie vallen zijn:

Het Adoptiefonds: Wij ondersteunen via de organisatie Wereldwerk kinderen in Paraguay

Jaarlijkse bijdragen gaan naar de Voedselbank Zutphen en eveneens de stichting Leergeld.

Doopsgezinde doelen zoals Stichting Wereldwerk,Dooposgezinde zending.

Wij ondersteunen een onderwijsproject in Suriname. Dit wordt gerealiseerd door de Stichting Kansrijk Suriname.

Wij ondersteunen een Waterputproject in Guinee Buissau.

U kunt uw giften overmaken op bankrekening NL43INGB00072082166

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zutphen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl