> diaconie informatie pagina

De Diaconie

 
 

De leden van de Diaconie zijn:           

zr.H.Dassel van der Sluijs voorzitter
br.J.Nab secretaris
zr. E.Nab-Groot Bleumink penningmeester
br. H. Dassel   lid
br. H.C.Wormeester  lid
Vacant adviseur

Als aanspreekpunt fungeren de voorzitter of de secretaris.

De hulpverlening aan mensen binnen en buiten onze gemeente staat centraal. Deze hulp kan van financiële,persoonlijke of maatschappelijke aard zijn, maar mag onze draagkracht niet te boven gaan.Enige zaken die onder de paraplu van de diaconie vallen zijn:

Finaciële ondersteuning  zwemlessen aan Azielzoekers . AZC.regio Zutphen.

Ondersteuning Stichting Walhallab. Zie:https://www.walhallab.nl/wat-doen-wij/

Het Adoptiefonds: Wij adopteren kinderen in de basischool leeftijd in Paraguay. via de organisatie Wereldwerk. 

Zie: https://www.dgwereldwerk.nl/text.php?paginaid=2721

Jaarlijkse bijdrage aan het Liliane fonds. Zie:https://www.lilianefonds.nl/

Jaarlijkse bijdragen gaan naar de Voedselbank Zutphen en eveneens de stichting Leergeld.

Doopsgezinde doelen zoals Stichting Wereldwerk,Doopsgezinde zending.

Wij ondersteunen een onderwijsproject in Suriname. Dit wordt gerealiseerd door de Stichting Kansrijk Suriname. Zie:https://kansrijksuriname.org/

 

Wij ondersteunen een Waterputproject.

Zie:.http://degevuldewaterkruik.nl/

Jaarlijkse bijdragen aan de Stichting Voedselbank Zutphen. Zie:https://www.voedselbankzutphen.nl

Projecten Doopsgezind Wereldwerk https://www.dgwereldwerk.nl/

Wij nemen deel aan het kerstpakketten project van de PKN Zutphen.

 

Vindt u dit zinvolle doelen ? Schroom niet, u kunt naast de collecte tijdens de kerkdienst geoormerkte doelen ondersteunen via de diaconie Doopsgezinde Gemeente Zutphen.

U kunt uw giften overmaken op bankrekening NL43INGB0007208286

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zutphen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl