> kerkenraad

Kerkenraad

Kerkenraad
De Doopsgezinde Gemeente kiest uit haar midden een Kerkenraad, die het dagelijks bestuur vormt. De kerkenraad is als volgt samengesteld: 

Voorzitter
Carin Dassel, Ijsbaanstraat 2 7203 JH Zutphen tel. 0570-677801  dasselcarin@gmail.com

Secretariaat
Elselien de Meulder, IJsbaanstraat 2, 7203 JH  Zutphen,

Tel. 06-51872512 e-mail: ejdemeulder@hotmail.com

Boekhouder
R.Boer Iwema, Tel. 0575-523892

bankrekening dg gemeente Zutphen NL06RABO0376722339
postbankrekening dg gemeente Zutphen NL64INGB00904945

Diaconie
bankrekening NL43INGB0007208286 t.n.v. diaconie D.G. Zutphen  te Zutphen

Adres kerkgebouw:
Leeuweriklaan 23 Zutphen

Postadres
IJsbaanstraat 2  7203 JH Zutphen 

Contact
info@dgzutphen.doopsgezind.nl 

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zutphen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl