> over ons

Over ons

 
 

Doopsgezinden noemt men wel Menisten of Mennonieten. Het zijn de volgelingen van de enige Nederlandse reformator Menno Simons. In alle werelddelen zijn Doopsgezinde gemeenschappen te vinden. Het totale aantal bedraagt wereldwijd 700.000 volwassenen, voldoende om een eigen stemgeluid binnen het geheel van de christelijke kerken te laten horen. n Nederland zijn momenteel zo'n 8000 Doopsgezinden. Elders in Europa vindt men Doopsgezinde Gemeenten in o.a. Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Polen en Rusland


Volwassendoop

De oorsprong van de Doopsgezinden ligt in de Reformatie. Toen ontstonden van uit bijbelstudie hechte geloofsgemeenschappen. Uitgangspunt daarbij was dat men pas op volwassen leeftijd gedoopt kon worden. Men legt hierbij een zelf geschreven getuigenis af: persoonlijke belijdenis genaamd. Zulke belijdenissen kunnen heel verschillend zijn, want ieder heeft een eigen toegangsweg tot het geloof. deze belangrijke traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Naast gedoopte leden kennen wij ook vrienden van de Gemeente. De Doopsgezinde Gemeente Zutphen is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS) te Amsterdam.Dit is een federatie van alle Doopsgezinde instellingen en 126 zelfstandige Doopsgezinde Gemeenten in Nederland.


Een mensenlijke kerk
Belangrijke punten , behalve volwassendoop, waarop de Doopsgezinden zich onderscheiden van andere kerken, zijn:

  • Ruimte voor de individuele geloofsopvatting van elk lid.
  • Het geloof in geweldloosheid. Dit betekent o.a. dat de Doopsgezinde medewerkers actief betrokken zijn bij de programma's van kerken in de derde wereld.
  • Gelijkheid van alle leden van de Gemeente. Ook anderen dan de predikant mogen dopen, avondmaal bedienen en in kerkdiensten voorgaan. Belangrijke besluiten worden door de leden in vergadering genomen.
  • Zelfstandigheid van de plaatselijke kerkgemeente. De gemeente steunt voor een belangrijk deel op het eigen initiatief, de persoonlijke inzet en de financiŽle bijdragen van de leden.
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zutphen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl